Ritar när någon talar

Graphic recording

Att i realtid rita, visualisera & sammanfatta
Gå till Live-rita

Live-rita

Genom att budskap ritas fram skapas samsyn och tydlighet. Alla vet vart skutan ska gå, mot vilken hamn och vad som är målet. Antingen ritas det på papper eller digitalt på ritplatta. Men alltid för hand.

Gå till Workshops

Workshops

Jag kan vara med och leda workshops kring skiftande ämnen. Jag ritar och faciliterar, håller ihop workshopen så att fokus blir på det som är satt på agendan och att gruppen uppnår önskat resultat.

Gå till Utbildningar

Utbildningar

Håller du många möten? Vill du också lära dig enkla grunder för att rita och facilitera dina möten? Jag skräddarsyr upplägg på den nivå och det sätt som passar dig bäst.

Graphic recording, visual recording, graphic facilitating, visual facilitating, visual scribe, doodling, visual thinking, wall illustration, whiteboard illustration, visuella anteckningar, visualizing, visual coach – reflective graphics, graphic listening, grafisk visualisering, live-rita eller som jag också kallar det - mötesrita. Så många ord och varianter för något som ska vara enkelt och tydligt.

OM att visualisera idéer och tankar

Varför bilder funkar och utvecklar verksamheter
Om jag ritar ett berg ser du ett berg och inte en delfin.

Vi lägger ner massor av tid, energi och pengar på möten av olika slag. Frågan är dock hur mycket vi får ut av dem - som arrangörer, talare och deltagare.Hur många lyssnar, deltar aktivt och tar sedan del av eventuellt protokoll eller annan dokumentation?Brukar du känna att du vill få dina möten mer effektiva och kanske till och med mer lönsamma?

Be mig komma och rita på ditt möte nästa gång! Då får du en tydlig och samstämmig bild av det mötet handlade om och vad ni kom fram till. Jag får något extra att hända under mötet så att deltagarna blir mer engagerade och inspirerade. Jag lyfter fram det viktigaste på ett tydligt och kreativt sätt!

  • Rita på möten är en effektiv inlärningsmetod

  • Att snabbt snappa upp budskap live ger kreativa möten.

  • Mötesritande får alla att se helheten.

Vem ritar?

Frida Panoussis

• Graphic Recorder • Professional Doodler • Mötesritare • SMH, Certification in sales and marketing
Former key account manager, projekt leader for conferences and events. Experience in a variety of industries. Marketing and communications manager in customer experience business. Worked with customers as IKEA, ICA, Volvofinans and several agencies. Holistic, innovaion and consensus are key words.

Referenser

Sagt från kunder

Blogg

Kontakt

Skicka ett meddelande